„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wystawa -otwarcie

28 lutego, 2023

„A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” – to tytuł wystawy dofinansowanej ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.a której uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25 lutego 2023r. – w 160 rocznicę potyczki Józefa Oksińskiego w Opatówku.

Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu trójki artystów Teatru Wielkiego z Łodzi: Agnieszki Makówki (mezzosopran) i Przemysława Reznera (baryton) przy akompaniamencie na fortepianie Marcina Wernera.

Na wystawie zobaczyć można fotografie i dokumenty archiwalne obrazujące osoby i wydarzenia z Powstania Styczniowego w Kaliszu i powiecie kaliskim. Pamiątki ze zbiorów prywatnych oraz  kolekcję biżuterii powstańczej. Kobiecą widownię na pewno zainteresuje  replika czarnej sukienki z okresu Żałoby Narodowej a mężczyzn elementy umundurowania, uzbrojenia oraz replika chorągwi przygotowanej przez Izraelitki kaliskie dla oddziału Edmunda Taczanowskiego w Kosmowie, czy ołowiane kule i medaliki wydobyte na miejscu bitwy pod Koźminkiem.

Całości dopełnią współczesne fotografie mogił powstańczych, wykonane przez uczniów V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Są one efektem projektu realizowanego w szkole z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego.

Pochodzenie obiektów na wystawie:

– kolekcja biżuterii i pamiątek z Powstania Styczniowego pana Grzegorza Szczurka;

– Muzeum na Jasnej Górze;

– Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie;

– Muzeum POLIN;

– Archiwum Państwowe w Kaliszu;

– Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu;

– Publiczna Gminna Biblioteka im. Braci Gillerów w Opatówku;

– Muzeum Historii Fotografii w Krakowie;

– Stowarzyszenie Regionalna Grupa Historyczna Schondorf z Liskowa;

– Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu;

– mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego: Jadwiga Miluśka – Stasiak, Barbara Sulwińska, Grzegorz Wejman, Marta Wolarz, Dariusz Pawelec.

– fotografie mogił powstańczych wykonane przez uczniów V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Prezentowane treści uwiecznione zostały również w informatorze wystawy. Przygotowane zostały także bezpłatne lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stowarzyszeniem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” jest jednym z Partnerów tego bardzo interesującego , pouczającego i patriotycznego projektu, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Przemysłu w Opatówku by zobaczyć tą wyjątkową wystawę.

Wystawa będzie prezentowana w terminie od 25. 02. 2023 r. do 18.06.2023 r.

zdj. T.Potemkowski/ LGD7/Muzeum Przemysłu w Opatówku/ Powiat Kaliski

 

« POWRÓT