„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wystawa zdjęć “Dziedzictwo Centralnej Polski”

20 marca, 2024
Serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu “Dziedzictwo Centralnej Polski” i związaną z nim wystawę zdjęć, wykonanych metodą ambrotypii przez Andrzeja Paruszewskiego.
Projektu, który od 2023 r. w partnerstwie realizujemy wraz ze Stowarzyszeniem LGD Krajna Złotowska oraz Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski, a którego głównym celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego Centralnej Polski, szczególnie Wielkopolski jako spójnego regionu, wzmocnienie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku partnerów projektu na zewnątrz.
Wszechstronnego projektu w ramach, którego
realizowano warsztaty z rękodzieła, kulinarne, nalewkarskie itp., prelekcje, wymianę doświadczeń oraz wiele innych, edukacyjnych i promocyjnych Wielkopolskę wydarzeń.
Fotografie wykonano na terenie 9 gmin członkowskich naszego Stowarzyszenia, przedstawiają one najbardziej charakterystyczne zakątki naszego regionu.
Wystawie towarzyszyć będzie sam autor zdjęć, który przedstawi sposób ich wykonania.
Do zobaczenia !

 

 

 

« POWRÓT