„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (4z) NA OPERACJE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

01 lipca, 2021

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu przekazuję formularz wniosku o przyznanie pomocy z uprzejmą prośbą o jego opublikowanie na stronach internetowych.

Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/.

Z poważaniem

 

Izabela Mroczek

Dyrektor Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

« POWRÓT