„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Zapraszamy na warsztaty świąteczne

28 listopada, 2023

 

Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” tradycyjnie serdecznie zaprasza mieszkańców z naszego obszaru do wzięcia udziału w warsztatach świątecznych z tworzenia wianków bożonarodzeniowych, które odbędą się 5 grudnia br., w siedzibie biura LGD7. Swój udział w warsztatach należy zgłosić do biura LGD7 telefonicznie (pod nr 669 686 139), bądź przesłać informację e-mailem: karolinamuchalgd@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1.12.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

« POWRÓT