Sprawozdawczość

OPIS STANOWISK PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW

Zestawienie finansowe 2009 rok

Zestawienie finansowe 2010 rok

Zestawienie finansowe 2011 rok

Zestawienie finansowe 2012 rok

Zestawienie finansowe 2013 rok

Zestawienie finansowe 2014 rok

Zestawienie finansowe 2015 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 2016 r. – Zestawienie rzeczowo-finansowe (pdf)

Informacja o sposobie wykorzystania środków do realizacji 19.2 za rok 2016

Zestawienie rzeczowo finansowe 2017 rok

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE – 2018 R.

 

 

 

 

« POWRÓT