Sprawozdawczość

Zestawienie finansowe 2009 rok

Zestawienie finansowe 2010 rok

Zestawienie finansowe 2011 rok

Zestawienie finansowe 2012 rok

Zestawienie finansowe 2013 rok

Zestawienie finansowe 2014 rok

Zestawienie finansowe 2015 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 2016 r. - Zestawienie rzeczowo-finansowe (pdf)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 umowy ramowej związanych z:

 • wynagrodzeniami dla pracowników
 • obsługi księgowo-kadrowej
 • obsługi prawnej
 • usługi pocztowej
 • prowadzenia rachunku bankowego
 • usługi telekomunikacyjnej
 • naprawy i konserwacji sprzętu
 • koszty hostingu i domeny
 • koszty delegacji
 • materiałów biurowych i eksploatacyjnych
 • koszty utrzymania biura
 • koszty zakupu sprzętu i oprogramowania
 • koszty wyposażenia biura
 • wywóz odpadów
 • aktywizacja

ROK 2016:  380 606, 30zł

« POWRÓT