Archiwum

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego.

nr naboru:1/2017

DI_L_WYBRANE

2. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego.

nr naboru:1/2017

DI_NIE WYBRANE

3. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie.

nr naboru:2/2017

DIZ_L_WYBRANE

4. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie.

nr naboru:2/2017

DIZ_NIE WYBRANE

5. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej: nowe firmy - nowy potencjał.

nr naboru:3/2017

PDG_WYBRANE

6. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej: nowe firmy - nowy potencjał.

nr naboru:3/2017

PDG_NIE WYBRANE

7. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: rozwijanie działalności gospodarczej: nasze firmy - nasze stabilne miejsca pracy.

nr naboru:4/2017

RDG_WYBRANE

8. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: rozwijanie działalności gospodarczej: nasze firmy - nasze stabilne miejsca pracy.

nr naboru:4/2017

RDG_NIE WYBRANE

Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia "lgd 7 - kraina nocy i dni" 2014: LSR2014

Ankieta dla beneficjentów monitorująca realizację operacji w ramach lsr: Ankieta

« POWRÓT